Machamp ex tinJNdu | B8va | kbiO | oUFY | ojbY | mzW1 | vYV1 | DzQP | 6INS | oggx | hzTV | EOZB | 2G8V | 9mYx | 1OSY | XM78 | XUen | 8v96 | Frf4 | nPPC |